فروشگاهی به وسعت کل بازار ابزار ایران ثبت نام ورود سبد خرید 0

ابزار ال ایکس - LX

شرکت LX سازنده انواع مته در کشور چین با کیفیت یک ستاره میباشد.که دربازار ایران ارزانترین مته متعلق به این شرکت میباشد و توانسته جهت سوارخکاری قطعات نرم و با سختی بسیار پایین بازار بزرگی را برای خود فراهم آورد.

کاربرگرامی برای مشاهده نتایج دقیق تر از فیلتر های زیر استفاده کرده و نتایج فیلر شده را در زیر صفحه ملاحظه نمایید.
قیمت
از   تومان
تا   تومان
فروش ابزار ال ایکس LX
مته ته گرد طلایی 6.5 LX
مته ته گرد طلایی 6.5 LX 3386.5
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 12
مته ته کونیک 12 34512
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 12.5
مته ته کونیک 12.5 34512.5
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 13
مته ته کونیک 13 34513
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 13.5
مته ته کونیک 13.5 34513.5
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 14
مته ته کونیک 14 34514
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 14.5
مته ته کونیک 14.5 34514.5
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 15
مته ته کونیک 15 34515
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 16
مته ته کونیک 16 34516
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 16.5
مته ته کونیک 16.5 34516.5
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 17
مته ته کونیک 17 34517
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 17.5
مته ته کونیک 17.5 34517.5
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 18
مته ته کونیک 18 34518
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 18.5
مته ته کونیک 18.5 34518.5
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 19
مته ته کونیک 19 34519
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 19.5
مته ته کونیک 19.5 34519.5
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 20
مته ته کونیک 20 34520
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 20.5
مته ته کونیک 20.5 34520.5
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 21
مته ته کونیک 21 34521
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 21.5
مته ته کونیک 21.5 34521.5
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 22
مته ته کونیک 22 34522
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 22.5
مته ته کونیک 22.5 34522.5
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 23
مته ته کونیک 23 34523
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 23.5
مته ته کونیک 23.5 34523.5
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 24
مته ته کونیک 24 34524
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 24.5
مته ته کونیک 24.5 34524.5
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 25.5
مته ته کونیک 25.5 34525.5
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 26
مته ته کونیک 26 34526
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 26.5
مته ته کونیک 26.5 34526.5
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 27
مته ته کونیک 27 34527
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 27.5
مته ته کونیک 27.5 34527.5
0 تومان
موجود نیست
مته ته کونیک 28
مته ته کونیک 28 34528
0 تومان
موجود نیست
Pages :  
12345
 ... 
17